Adres: ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań

Nasze odmiany

ZAGŁOBA Rh

Nowa polska odmiana buraka cukrowego, zarejestrowana w 2021r., odporna na wirus Rizomanii. Reprezentuje normalno-cukrowy typ użytkowy. Odmiana o wysokim wigorze nasion i szybkimi wschodami polowymi.

Charakteryzuje się stożkowatym korzeniem, prawie całkowicie zagłębionym w glebie oraz bardzo wyrównanym kształtem średniej wielkości rozetą liściową, co korzystnie wpływa na zbiór kombajnowy. Szybko kumuluje cukier w korzeniach, stąd preferowana do średnio-wczesnego okresu zbioru. Wg COBORU, średnia za lata 2019 – 2020 (badania rejestrowe) plon korzeni: 890,0 dt/ha, zawartość cukru: 17,2%, plon technologiczny cukru: 134,3 dt/ha.

Data rejestracji:

2021 r.

Plon korzeni:

890,0 dt/ha, zawartość cukru: 17,2%, plon technologiczny cukru: 134,3 dt/ha.

Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Telefon:
61 8 306 511

E-mail:
whbc@whbc.pl

Adres:
ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań