Adres: ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań

Wysiew doświadczeń 2012 – Łagiewniki

W Stacji hodowlano-doświadczalnej Wielkopolskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o. o. w Łagiewnikach k/Kobylina rozpoczęliśmy siewy naszych materiałów hodowlanych oraz doświadczeń porównawczych.

Wykorzystując naszą bazę hodowlaną wysiewamy teraz materiały wyjściowe do tworzenia nowych mieszańców. W doświadczeniach tego typu uczestniczy w tym roku 36 zapylaczy oraz 24 obiekty CMS. Dodatkowo porównujemy 240 mieszańce, z których zostaną wybrane najbardziej obiecujące do badań wstępnych następnego roku. Doświadczenia te są dwurządkowe (każdy rządek o długości 12,5mb ), wysiewane w czterech powtórzeniach. Wielkość jednego poletka 11,25 m2, czyli powierzchnia do zbioru jednego obiektu wynosi 45 m2.

Z kolei w tegorocznym doświadczeniu wstępnym, prowadzonym równolegle w 4 stacjach COBORU, uczestniczy 20 obiektów, plus 4 wzorce, celem wyboru najlepszych odmian do badań rejestrowych prowadzonych przez COBORU w kolejnym sezonie wegetacyjnym.

Jednocześnie założyliśmy doświadczenie z kolekcją zarejestrowanych już odmian naszej hodowli wraz z mieszańcami uczestniczącymi w badaniach rejestrowych COBORU, a będącymi jednocześnie kandydatami do wpisu do rejestru w najbliższych latach, na co bardzo liczymy. Doświadczenie to prowadzimy w systemie czterorządkowym, w trzech powtórzeniach. Wielkość jednego poletka 22,5 m2, czyli powierzchnia do zbioru jednego obiektu wynosi 67 m2.

Całkowita powierzchnia naszych doświadczeń hodowlanych i porównawczych w tym sezonie wynosi ok. 3 ha. Poletka obsiewamy siewnikiem punktowym HEGE 95B. Przedplonem jest zawsze pszenica siana po roślinach motylkowych. Termin siewu w tym roku przypadł na 13 i 14 kwietnia.

W ramach współpracy hodowlanej w tym samym czasie prowadzone są prace badawcze nad tworzeniem wspólnych mieszańców w firmie Lion Seeds na terenie UK.

Licząc na dobry przebieg pogody oczekujemy korzystnych wyników naszych prac w hodowli, abyśmy mogli Państwu ciągle oferować odmiany buraka cukrowego o najwyższym potencjale genetycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Telefon:
61 8 306 511

E-mail:
whbc@whbc.pl

Adres:
ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań