Adres: ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań

Nasze odmiany

Sobieski Rh, Cr

Polska odmiana buraka cukrowego zarejestrowana w 2015 roku. Odmiana odporna na wirus Rizomani i tolerancyjna na chwościk buraka (Rh,Cr). Reprezentuje normalno-cukrowy (NZ) typ użytkowy. Gładki stożkowaty korzeń ze średniej wielkości wyrównaną rozetą liściową dobrze wpływają na zbiór mechaniczny. Posiada zdolność wysokiego plonowania bez względu na poziom nasilenia Rizomani. Duży plon korzeni przy szybkiej kumulacji cukru w korzeniach zapewnia uzyskanie wysokiego plony technologicznego cukru z hektara. Polecana do średnio-późnego zbioru. Wg COBORU średnia za 2013-14 (badania rejestrowe) : plon korzeni 936,0 dt/ha, zawartość cukru 18,0 %, plon technologiczny cukru 150,6 dt/ha.

Data rejestracji:

2015 r.

Plon korzeni:

936,0 dt/ha, zawartość cukru 18,0 %, plon technologiczny cukru 150,6 dt/ha.

Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Telefon:
61 8 306 511

E-mail:
whbc@whbc.pl

Adres:
ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań