Adres: ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań

Siewy oraz wysadzenia – Łagiewniki 2013

 23 kwietnia rozpoczęto nowy sezon hodowlano-doświadczalny w Stacji Łagiewniki. Wysadzono komponenty (MS i zapylacze 4n) do utworzenia 72 nowych mieszańców, w trzech pasach po 24 tzw. szufladki. Przy zachowaniu wymaganej przepisami izolacji przestrzennej, wysadzono również materiały mateczne i zapylacze 2n w hodowli 20 kolejnych mieszańców. Pomiędzy tzw. szufladkami wysadzeń, zastosowano konopie, pełniące funkcję izolatorów.

  Następnie przystąpiono do siewów doświadczenia wstępnego z 34 odmianami, z których najlepsze zostaną wybrane do doświadczeń rejestrowych prowadzonych przez COBORU w 2014 roku.

Założono również doświadczenie porównawcze zarejestrowanych już odmian naszej hodowli oraz mieszańców uczestniczących w urzędowych badaniach rejestrowych I i II roku. W doświadczeniu wysiano odmiany wzorcowe stosowane w COBORU oraz w doświadczeniach IRB w UK. Dodatkowo w/w doświadczenia zostały założone wg metodyki COBORU oraz w siewie docelowym co 18 cm przy użyciu nowych tarcz.

Kolejne pasy poletek stanowią nowe mieszańce uzyskane z wysadki poprzedniego roku, poletka selekcyjne oraz linie dopełniające „O” umożliwiające rozmnożenie linii męskosterylnych (żeńskich).

Ufamy, iż najbliższy sezon w hodowli i doświadczalnictwie buraka cukrowego dostarczy nam interesujących materiałów i obserwacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Telefon:
61 8 306 511

E-mail:
whbc@whbc.pl

Adres:
ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań