Adres: ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań

Nasze odmiany

Marynia Rh

Odmiana buraka cukrowego, zarejestrowana w 2017 r., odporna na wirus rizomanii. Reprezentuje normalno-cukrowy (NZ) typ użytkowy. Charakteryzuje się stożkowatym korzeniem, prawie całkowicie zagłębionym w glebie oraz bardzo wyrównanym kształtem średniej wielkości rozety liściowej z małym karbowaniem.

Odmiana cechuje się ponadto wysokim wigorem nasion i szybkimi wschodami polowymi. Osiąga wysokie plony korzeni przy szybkiej kumulacji cukru. Najwyższy plon cukru uzyskuje pod koniec okresu zbioru. Wg COBORU za 2015-2016r. (badania rejestrowe): plon korzeni 853,0 dt/ha, zawartość cukru 18,7 %, plon technologiczny cukru 142,9dt/ha.

Data rejestracji:

2017 r.

Plon korzeni:

853,0 dt/ha, zawartość cukru 18,7 %, plon technologiczny cukru 142,9 dt/ha.

Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Telefon:
61 8 306 511

E-mail:
whbc@whbc.pl

Adres:
ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań