Adres: ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań

Nasze odmiany

KLARA Rh

Polska odmiana buraka cukrowego, zarejestrowana w 2019 roku, odporna na wirus Rizomanii. Reprezentuje normalno-cukrowy (NZ) typ użytkowy. Charakteryzuje się wysokim plonem cukru i prawidłowo zbilansowaną proporcją pomiędzy plonem korzeni, a zawartością cukru. Posiada gładki, stożkowaty korzeń mocno zagłębiony w ziemi oraz dobrze rozwiniętą rozetę liściową z małym karbowaniem. Polecana do średnio-późnego zbioru. Wysoki plon technologiczny cukru zapewnia duży plon korzeni i wysoka zawartość cukru. Wg COBORU za 2017-2018 (badania rejestrowe) : plon korzeni 921,0 dt/ha, zawartość cukru 18,3 %, plon technologiczny cukru 148,0 dt/ha.

Data rejestracji:

2019 r.

Plon korzeni:

921,0 dt/ha, zawartość cukru 18,3 %, plon technologiczny cukru 148,0 dt/ha.

Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Telefon:
61 8 306 511

E-mail:
whbc@whbc.pl

Adres:
ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań