Adres: ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań

Nasze odmiany

BONA Rh, N

Najnowsza polska odmiana buraka cukrowego zarejestrowana w 2023 r.,tolerancyjna na mątwika burakowego.

Reprezentuje normalno–cukrowy (NZ) typ użytkowy. Charakteryzuje się gładkim stożkowatym korzeniem, mocno zagłębionym w ziemi, co korzystnie wpływa na zbiór mechaniczny. Rozeta liściowa średniej wielkości z małym karbowaniem.

Odmiana cechuje się wysokim wigorem nasion i szybkimi wschodami polowymi. Szybko kumuluje cukier w korzeniu. Nadaje się na średnio- wczesny zbiór.

Wg COBORU, średnia za lata 2021–2022 (badania rejestrowe) plon korzeni: 859,0 dt/ha, zawartość cukru 18,6 %, plon technologiczny cukru 142,3 dt/ha.

Data rejestracji:

2023 r.

Plon korzeni:

plon korzeni: 859,0 dt/ha, zawartość cukru 18,6 %, plon technologiczny cukru 142,3 dt/ha.

Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Telefon:
61 8 306 511

E-mail:
whbc@whbc.pl

Adres:
ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań