Adres: ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań

Baza naukowo produkcyjna

Baza produkcyjna - Włochy

Dla przygotowania materiału siewnego buraka o wysokich parametrach jakościowych, wykorzystuje bazę  reprodukcyjną, zlokalizowaną głównie we Włoszech, w rejonach
o warunkach klimatycznych, najbardziej sprzyjających produkcji nasiennej jak również nowoczesny zakład Aurora – dysponujący światowej klasy urządzeniami, umożliwiającymi produkcję nasion najwyższej jakości, potwierdzonej urzędowymi testami.

Integralną częścią hodowli jest nasiennictwo, które w znacznym stopniu decyduje nie tylko o jakości materiału siewnego, ale także o wartości użytkowej odmian. Na jakość materiału siewnego decydujący wpływ mają warunki glebowo-klimatyczne w rejonie reprodukcji. Stąd reprodukcja nasion prowadzona jest w krajach o korzystniejszym klimacie dla produkcji nasiennej, głównie w północnych Włoszech.

Ważnym etapem w przygotowaniu materiału siewnego jest czyszczenie i obróbka technologiczna, obejmująca m.in. frakcjonowanie grawitacyjne, kalibrowanie i szlifowanie, celem wydzielenia nasion o najwyższych parametrach jakościowych.

Końcowym etapem doskonalenia materiału siewnego jest otoczkowanie. Oprócz zwiększenia precyzji wysiewu proces ten umożliwia zastosowanie fungicydów, pewnie zabezpieczających młode rośliny przed chorobami zgorzelowymi oraz nowoczesnych zapraw insektycydowych, stanowiących najbardziej skuteczną ochronę kiełków i siewek przed szkodnikami.

Firma koncentruje się na ciągłym doskonaleniu i koordynacji działań na wszystkich etapach przygotowania nasion, a więc na hodowli, reprodukcji oraz obróbce technologicznej.

Hodowla - Lion Seeds UK

Program hodowlany oparty na współpracy z firmą Lion Seeds zapewnia najlepsze wykorzystanie polskiego materiału genetycznego z możliwością dostępu do najnowszych rozwiązań w hodowli klasycznej i odpornościowej.
Lion Seeds – niezależny angielski hodowca wywodzi się z tej samej, tradycji badawczej – stacja hodowlana w Maldon w Anglii została założona w 1936r. przez Konstantego Buszczyńskiego.

http://uk.lion-seeds.com/

Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Telefon:
61 8 306 511

E-mail:
whbc@whbc.pl

Adres:
ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań