Adres: ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań

Nasze odmiany

BATORY Rh, Cr

Najnowsza, polska odmiana buraka cukrowego zarejestrowana w 2022 roku.

Odmiana odporna na wirus rizomanii i chwościk buraka (Rh, Cr). Reprezentuje normalno-cukrowy (NZ) typ użytkowy.

Gładki stożkowaty korzeń ze średniej wielkości wyrównaną rozetą liściową dobrze wpływają na zbiór mechaniczny. Odmiana cechuje się ponadto wysokim wigorem nasion i szybkimi wschodami polowymi. Szybko kumuluje cukier w korzeniach, polecana do średnio-wczesnego okresu zbioru.

Wg COBORU średnia za 2020-2021r. (badania rejestrowe): plon korzeni 879,0 dt/ha, zawartość cukru 18,1 %, plon technologiczny cukru 141,6 dt/ha.

Data rejestracji:

2022 r.

Plon korzeni:

plon korzeni 879,0 dt/ha, zawartość cukru 18,1 %, plon technologiczny cukru 141,6 dt/ha.

Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Telefon:
61 8 306 511

E-mail:
whbc@whbc.pl

Adres:
ul. Kopanina 28/36, 60-105 Poznań