WHBC WHBC

WHBC

Aktualności

2017-01-22 Marynia - rejestracja 2017

Najnowsza, polska odmiana buraka cukrowego, zarejestrowana w 2017r., odporna na wirus rizomanii. Reprezentuje normalno-cukrowy (NZ) typ użytkowy. Charakteryzuje się stożkowatym korzeniem, prawie całkowicie zagłębionym w glebie oraz bardzo wyrównanym kształtem średniej wielkości rozety liściowej z małym karbowaniem. Odmiana cechuje się ponadto wysokim wigorem nasion i szybkimi wschodami polowymi. Osiąga wysokie plony korzeni przy szybkiej kumulacji cukru. Najwyższy plon cukru uzyskuje pod koniec okresu zbioru. Wg COBORU za 2015-2016r. (badania rejestrowe): plon korzeni 853,0 q/ha, zawartość cukru 18,7 %, plon technologiczny cukru 142,9 q/ha.