WHBC WHBC

WHBC

Aktualności

2015-06-03 Wizyta hodowcy - lustracja doświadczeń 2015

     W dniach 25-29 maja z hodowcą naszej grupy Lion Seeds-WHBC – Paul Townson - przeprowadziliśmy lustrację doświadczeń własnych naszych odmian. Doświadczenia zlokalizowane są stacjach COBORU w centralnych rejonach uprawy buraka cukrowego w Polsce: Lisewo (pomorskie), Chrząstowo i Głębokie (kujawsko-pomorskie), Tarnów (dolnośląskie), Głubczyce (opolskie), Słupia Jędrzejowska (świętokrzyskie). Doświadczenia obejmują obserwacje mieszańców uczestniczących w doświadczeniach porejestrowych, rejestrowych i porównawczych - w ramach prowadzonych demonstracji polowych w licznych rejonach cukrowniczo-plantatorskich. W doświadczeniach dołączono w tym roku również nowe mieszańce oraz materiały hodowlane - MS i zapylacze. Oceniona zostanie ich wartość kombinacyjna do tworzenia nowych odmian w naszych warunkach klimatyczno-glebowych. Na obecnym etapie oceniona została polowa zdolności wschodów oraz poziom prowadzenia doświadczenia. Pomimo niekiedy trudnych warunków pogodowych, obie oceny wypadły bardzo pozytywnie i rokują uzyskanie wartościowych informacji w obszarze doświadczalnictwa materiałów hodowlanych naszej Firmy.

     W ciągu sezonu wegetacyjnego prowadzone będą kolejne obserwacje polowe zakończone analizą wyników uzyskanych zbiorów.