WHBC WHBC

WHBC

Aktualności

2014-08-18 Prace hodowlane

Tegoroczny okres wegetacji buraka cukrowego dobrze służy prowadzeniu prac hodowlanych w naszej Stacji w Łagiewnikach (woj. wielkopolskie).Trwają obserwacje polowe nowych mieszańców jak również komponentów matecznych i zapylaczy. Prowadzona hodowla heterozyjna ma na celu wybór mieszańców o najwyższej swoistej wartości kombinacyjnej. Dobór odpowiednich komponentów gwarantuje uzyskanie maksymalnego plonu cukru. Prowadzone jest również doświadczenie wstępne z nowymi mieszańcami, z których najlepsze odmiany zostaną wybrane do doświadczeń rejestrowych prowadzonych przez COBORU w 2015 roku. Obok poletek nowych mieszańcowi poletek selekcyjnych prowadzona jest hodowla linii dopełniających „O” umożliwiających rozmnożenie linii męskosterylnych (żeńskich). Podobne prace hodowlane i doświadczenia prowadzone są w Stacji Maldon (UK).Liczymy, że najbliższy sezon w hodowli i doświadczalnictwie buraka cukrowego dostarczy nam interesujących materiałów i danych, umożliwiających rejestrację kolejnych odmian z korzyścią dla ich użytkowników.