WHBC WHBC

WHBC

Aktualności

2012-10-15 Zakończenie zbioru buraków w Łagiewnikach 2012

Na polach Działu Hodowli WHBC w Łagiewnikach (k/Kobylina, wielkopolskie) zakończyliśmy zbiory buraków z poletek hodowlanych i doświadczeń własnych Wielkopolskiej Hodowli Buraka Cukrowego. W ten sposób doszliśmy do ostatniego etapu prowadzonych doświadczeń odmian biorących udział procesie rejestracyjnym. Ponadto zebrano poletka z nowymi mieszańcami – kandydatami do doświadczeń rejestrowych  i komponentami do tworzenia nowych odmian. Celem wyboru najlepszych odmian testowane mieszańce poddane zostaną analizie porównawczej w naszym laboratorium pod kątem plonu korzeni i cukru oraz zawartości melasotworów (azot, sód, potas).

Liczymy ma kolejne nowe odmiany o wysokim potencjale genetycznym , które spełnią oczekiwania naszych plantatorów, którym również życzymy udanych plonów !