WHBC WHBC

WHBC

Aktualności

2011-04-20 Siewy oraz pierwsze wchody w sezonie 2011

        Z końcem marca rozpoczęły się siewy buraków cukrowych. Plantatorzy pragną jak najwcześniej wykorzystać wilgoć i odpowiednią temperaturę aby wjechać w pole. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Stąd większość siewów w tym sezonie przypadła na I i II dekadę kwietnia. Na polach o nie przesuszonej glebie przy wykonywaniu uprawy przedsiewnej oraz uzyskaniu gruzełkowatej struktury gleby obserwuje się już szybkie i wyrównane wschody polowe.